Subcategories in

سینک اخوان توکار 16

سینک اخوان توکار 16 میتوان گفت این سینک یکی بزرگترین سینک موجود در بازار میباشد و به صورت توکار نصب میگردد. این محصول در اکثر موارد قابل نصب بر روی کابینت های با طراحی استاندارد نمیباشد.
1,921,000 تومان

سینک اخوان توکار 16 میتوان گفت این سینک یکی بزرگترین سینک موجود در بازار میباشد و به صورت توکار نصب میگردد. این محصول در اکثر موارد قابل نصب بر روی کابینت های با طراحی استاندارد نمیباشد.

back to top