Subcategories in

سینک اخوان زیرکار 406

سینک اخوان زیرکار 406 با ورق 1 میلیمتری و نصب به صورت زیر کورین میباشد. لگن این سینک به صورت دست ساز تولید میگردد و در سری های جدید این محصول از زیراب فانتزی مربع استفاده گردیده شده است
1,321,000 تومان

سینک اخوان زیرکار 406 با ورق 1 میلیمتری و نصب به صورت زیر کورین میباشد. لگن این سینک به صورت دست ساز تولید میگردد و در سری های جدید این محصول از زیراب فانتزی مربع استفاده گردیده شده است

back to top