Subcategories in

هود کن مدل تیتان

هود کن مدل تیتان هود کن مدل titan این مدل با طراحی خاصی خود در یک لایه تخت دیده می‌شود و ظاهر دستگاه را بسیار شیک می‌سازد و همچنین جنس دستگاه بسیار شفاف با پس زمینه آینه ای میباشد . که خود باعث زیبای هرچه بیشتر آشپزخانه و انعکاس رنگ اطراف در آن میباشد و باعث ست شدن یا هماهنگ شدن آن. گوشه های دستگاه نیز دارای انحنای اندکی بوده تا از خشکی طراحی کاسته شود.
3,200,000 تومان

هود کن مدل تیتان هود کن مدل titan  این مدل با طراحی خاصی خود در یک لایه تخت دیده می‌شود و ظاهر دستگاه را بسیار شیک می‌سازد و همچنین جنس دستگاه بسیار شفاف با پس زمینه آینه ای میباشد . که خود باعث زیبای هرچه بیشتر آشپزخانه و انعکاس رنگ اطراف در آن میباشد و باعث ست شدن یا هماهنگ شدن آن. گوشه های دستگاه نیز دارای انحنای اندکی بوده تا از خشکی طراحی کاسته شود.

back to top