نمایش 1–24 از 124 نتیجه

نشان دادن 9 12 18 24

گاز صفحه ای اخوان G68

4,627,000 تومان
 • ابعاد : 50*68 سانتی متر
 • طول گاز : 68 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : استیل و  شیشه
 • رنگ صفحه : استیل ساده و شیشه مشکی

گاز صفحه ای اخوان G63

3,608,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای اخوان G62

3,746,000 تومان
 • ابعاد : 50*58 سانتی متر
 • طول گاز : 58 سانتی متر
 • تعداد شعله :  4
 • جنس صفحه : استیل و شیشه
 • رنگ صفحه : استیل ساده و شیشه مشکی

گاز صفحه ای اخوان G61

2,970,000 تومان
 • ابعاد : 50*58 سانتی متر
 • طول گاز : 58 سانتی متر
 • تعداد شعله :  4
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای اخوان G130

3,793,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای اخوان ونوس 26

4,499,000 تومان
 • ابعاد : 51*62 سانتی متر
 • طول گاز : 62 سانتی متر
 • تعداد شعله :  4
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای برقی اخوان مدل GE2

6,090,000 تومان
 • ابعاد : 52*29 سانتی متر
 • طول گاز : 29 سانتی متر
 • تعداد شعله : 2
 • جنس صفحه : سرامیک
 • رنگ صفحه : سرامیک مشکی

گاز صفحه ای اخوان G1

2,229,000 تومان
 • ابعاد : 35*50 سانتی متر
 • طول گاز : 50 سانتی متر
 • تعداد شعله : 2
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای اخوان GT 300

14,510,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای اخوان ونوس 30

2,207,000 تومان
 • ابعاد : 35*50 سانتی متر
 • طول گاز : 50 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای اخوان ونوس 28

4,160,000 تومان
 • ابعاد : 50*60 سانتی متر
 • طول گاز : 60 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای اخوان ونوس 27

3,715,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای اخوان ونوس 25

4,993,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای اخوان ونوس 24

4,993,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی
توقف تولید

گاز صفحه ای اخوان ونوس 20

5,158,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای اخوان ونوس 19

5,161,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی
توقف تولید

گاز صفحه ای اخوان ونوس 18

4,935,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی و استیل

گاز صفحه ای اخوان ونوس 17

5,309,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی و استیل

گاز صفحه ای اخوان ونوس 11

3,838,000 تومان
 • ابعاد : 50*58 سانتی متر
 • طول گاز : 58 سانتی متر
 • تعداد شعله :  4
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای اخوان G5

3,470,000 تومان
 • ابعاد : 50*58 سانتی متر
 • طول گاز : 58 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه سفید

گاز صفحه ای اخوان G6

3,739,000 تومان
 • ابعاد : 50*70 سانتی متر
 • طول گاز : 70 سانتی متر
 • تعداد شعله :  4
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای اخوان G7

3,939,000 تومان
 • ابعاد : 50*68 سانتی متر
 • طول گاز : 68 سانتی متر
 • تعداد شعله :  5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای اخوان ونوس 10

5,916,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه آینه ای و استیل
توقف تولید

گاز صفحه ای اخوان مدل G8

3,479,000 تومان
 • ابعاد : 50*68 سانتی متر
 • طول گاز : 68 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی