نمایش 1–24 از 58 نتیجه

نشان دادن 9 12 18 24

گاز استیل البرز مدل G4652s

2,729,000 تومان
 • ابعاد : 52*64 سانتی متر
 • طول گاز : 64 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : شیشه + استیل
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی + لبه استیل

گاز استیل البرز مدل G4651

2,450,000 تومان
 • ابعاد : 52*64 سانتی متر
 • طول گاز : 64 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز استیل البرز مدل G3551

2,303,000 تومان
 • ابعاد : 52*52 سانتی متر
 • طول گاز : 52 سانتی متر
 • تعداد شعله : 3
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز استیل البرز مدل G1351

1,416,000 تومان
 • ابعاد : 52*32 سانتی متر
 • طول گاز : 32 سانتی متر
 • تعداد شعله : 1
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز استیل البرز مدل S6125

3,851,000 تومان
 • ابعاد : 51*120 سانتی متر
 • طول گاز : 120 سانتی متر
 • تعداد شعله : 6
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز استیل البرز مدل G4602

4,024,000 تومان
 • ابعاد : 52*64 سانتی متر
 • طول گاز : 64 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز استیل البرز مدل S3501

2,474,000 تومان
 • ابعاد : 52*52 سانتی متر
 • طول گاز : 52 سانتی متر
 • تعداد شعله : 3
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز استیل البرز مدل G2302

2,025,000 تومان
 • ابعاد : 52*35 سانتی متر
 • طول گاز : 35 سانتی متر
 • تعداد شعله : 2
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز استیل البرز مدل S2301

2,045,000 تومان
 • ابعاد : 52*33 سانتی متر
 • طول گاز : 33 سانتی متر
 • تعداد شعله : 2
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز استیل البرز مدل G5904 S

4,712,000 تومان
 • ابعاد : ۵۰*۸۶ سانتی متر
 • طول گاز : ۸۶ سانتی متر
 • تعداد شعله : ۵
 • جنس صفحه : استیل – شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز استیل البرز مدل S6901

4,776,000 تومان
 • ابعاد : 52.5*93 سانتی متر
 • طول گاز : 93 سانتی متر
 • تعداد شعله : 6
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز استیل البرز مدل S4605

4,344,000 تومان
 • ابعاد : 52*59 سانتی متر
 • طول گاز : 59 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز استیل البرز مدل S4603

3,418,000 تومان
 • ابعاد : 50*60 سانتی متر
 • طول گاز : 60 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز استیل البرز مدل G4101

3,835,000 تومان
 • ابعاد : 41*105 سانتی متر
 • طول گاز : 105 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز استیل البرز مدل S4655

2,603,000 تومان
 • ابعاد : 52*59 سانتی متر
 • طول گاز : 59 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز استیل البرز مدل S6902

6,072,000 تومان
 • ابعاد : 52*88 سانتی متر
 • طول گاز : 88 سانتی متر
 • تعداد شعله : 6
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز استیل البرز مدل G2352

1,640,000 تومان
 • ابعاد : 52*35 سانتی متر
 • طول گاز : 35 سانتی متر
 • تعداد شعله : 2
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز استیل البرز مدل S4653

2,431,000 تومان
 • ابعاد : 50*60 سانتی متر
 • طول گاز : 60 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز استیل البرز مدل S5912

5,415,000 تومان
 • ابعاد : 54*88 سانتی متر
 • طول گاز : 88 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز استیل البرز مدل S6121

6,560,000 تومان
 • ابعاد : 51*120 سانتی متر
 • طول گاز : 120 سانتی متر
 • تعداد شعله : 6
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز استیل البرز مدل S5908

4,221,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز استیل البرز مدل G5951s

3,441,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : استیل - شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز استیل البرز مدل G5905

4,095,000 تومان
 • ابعاد : 50*90 سانتی متر
 • طول گاز : 90 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز استیل البرز مدل G4652

2,478,000 تومان
 • ابعاد : 52*64 سانتی متر
 • طول گاز : 64 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی