نمایش 1–24 از 95 نتیجه

نشان دادن 9 12 18 24

گاز صفحه ای برقی کن مدل CC2201

6,008,000 تومان
 • ابعاد : 52*29 سانتی متر
 • طول گاز : 29 سانتی متر
 • تعداد شعله : 2
 • جنس صفحه : سرامیک
 • رنگ صفحه : سرامیک مشکی

گاز صفحه ای برقی کن مدل CD2003

6,008,000 تومان
 • ابعاد : 52*29 سانتی متر
 • طول گاز : 29 سانتی متر
 • تعداد شعله : 2
 • جنس صفحه : سرامیک
 • رنگ صفحه : سرامیک مشکی

گاز صفحه ای برقی کن مدل CD2001

6,008,000 تومان
 • ابعاد : 52*29 سانتی متر
 • طول گاز : 29 سانتی متر
 • تعداد شعله : 2
 • جنس صفحه : سرامیک
 • رنگ صفحه : سرامیک مشکی

گاز صفحه ای کن مدل IGT502

4,944,000 تومان
 • ابعاد : 52*92 سانتی متر
 • طول گاز : 92 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای کن مدل ISD505

4,528,000 تومان
 • ابعاد : 50*86 سانتی متر
 • طول گاز : 86 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای کن مدل IS203

2,584,000 تومان
 • ابعاد : 49*56 سانتی متر
 • طول گاز : 56 سانتی متر
 • تعداد شعله : 2
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای کن مدل IG503W

5,072,000 تومان
 • ابعاد : 51*89 سانتی متر
 • طول گاز : 89 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه سفید

گاز صفحه ای کن مدل IG401H

3,424,000 تومان
 • ابعاد : 51*62 سانتی متر
 • طول گاز : 62 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای کن مدل IG503

4,368,000 تومان
 • ابعاد : 52*89 سانتی متر
 • طول گاز : 89 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای کن مدل IS6401

3,476,800 تومان
 • ابعاد : 51*64 سانتی متر
 • طول گاز : 64 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای کن مدل IS9507

4,316,000 تومان
 • ابعاد : 51*91 سانتی متر
 • طول گاز : 91 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای کن مدل IS9504

4,456,000 تومان
 • ابعاد : 51*91 سانتی متر
 • طول گاز : 91 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای کن مدل IG8519

4,848,000 تومان
 • ابعاد : 51*88 سانتی متر
 • طول گاز : 88 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه سفید

گاز صفحه ای کن مدل IG8517

4,848,000 تومان
 • ابعاد : 52*89 سانتی متر
 • طول گاز : 89 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه سکوریت سفید

گاز صفحه ای کن مدل IG8506

4,183,200 تومان
 • ابعاد : 51*88 سانتی متر
 • طول گاز : 88 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای کن مدل IG8504

4,183,000 تومان
 • ابعاد : 51*88 سانتی متر
 • طول گاز : 88 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای کن مدل IG6403

3,904,000 تومان
 • ابعاد : 51*62 سانتی متر
 • طول گاز : 62 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه سفید

گاز صفحه ای کن مدل 505SD

5,968,000 تومان
 • ابعاد : 48*84 سانتی متر
 • طول گاز : 84 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای کن مدل 502GT

6,800,000 تومان
 • ابعاد : 52*92 سانتی متر
 • طول گاز : 92 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای کن مدل 8505CG

5,464,000 تومان
 • ابعاد : 51*88 سانتی متر
 • طول گاز : 88 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای کن مدل 9502CG

6,712,000 تومان
 • ابعاد : 52*92 سانتی متر
 • طول گاز : 92 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای کن مدل 7501CS

5,978,400 تومان
 • ابعاد : 52*75 سانتی متر
 • طول گاز : 75 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : استیل
 • رنگ صفحه : استیل ساده

گاز صفحه ای کن مدل 1402CG

5,978,400 تومان
 • ابعاد : 41*107 سانتی متر
 • طول گاز : 107 سانتی متر
 • تعداد شعله : 4
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی

گاز صفحه ای کن مدل 8507CG

5,464,000 تومان
 • ابعاد : 51*88 سانتی متر
 • طول گاز : 88 سانتی متر
 • تعداد شعله : 5
 • جنس صفحه : شیشه
 • رنگ صفحه : شیشه مشکی