نمایش 1–24 از 54 نتیجه

نشان دادن 9 12 18 24

سینک استیل البرز مدل 270 روکار

1,087,000 تومان1,222,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 50-60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 611 روکار

2,023,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*100 سانتی متر
 • طول سینک : 100 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 813 روکار

2,515,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*100 سانتی متر
 • طول سینک : 100 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 605 روکار

1,550,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*66 سانتی متر
 • طول سینک : 66 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : یک لگنه

سینک استیل البرز 930 زیرکورین

1,740,000 تومان
 • نوع سینک : زیرکورین
 • ابعاد سینک : 47*41 سانتی متر
 • طول سینک : 41 سانتی متر
 • عرض سینک : 47 سانتی متر
 • وضعیت لگن : یک لگنه

سینک استیل البرز 510 توکار

1,767,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 50*98 سانتی متر
 • طول سینک : 98 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : یک لگنه

سینک استیل البرز 605 توکار

1,439,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 50*63 سانتی متر
 • طول سینک : 63 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : یک لگنه

سینک استیل البرز NEW 614 توکار

1,951,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 52*117 سانتی متر
 • طول سینک : 117 سانتی متر
 • عرض سینک : 52 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 610 روکار

1,849,000 تومان1,938,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 50*100سانتی متر
 • طول سینک : 100 سانتی متر
 • عرض سینک : 50-60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 628 توکار

1,633,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 50*80 سانتی متر
 • طول سینک : 80 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز مدل 711 روکار

1,551,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*100 سانتی متر
 • طول سینک : 100 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : یک لگنه

سینک استیل البرز 165 روکار

788,000 تومان824,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 50*100 سانتی متر
 • طول سینک : 100 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : یک لگنه

سینک استیل البرز 815 روکار

2,873,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 762 توکار

2,080,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 52*116 سانتی متر
 • طول سینک : 116 سانتی متر
 • عرض سینک : 52 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 612 روکار

1,949,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 50*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 736 روکار

2,213,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 725 توکار

1,974,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 50*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 763 روکار

2,213,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 764 روکار

2,213,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 734 روکار

2,213,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 761 روکار

2,213,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 935 کورین

2,569,000 تومان
 • نوع سینک : زیر کورین
 • ابعاد سینک : 47*80 سانتی متر
 • طول سینک : 80 سانتی متر
 • عرض سینک : 47 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز مدل 260 روکار

1,095,000 تومان1,188,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 50*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک استیل البرز 735 توکار

2,080,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 52*116 سانتی متر
 • طول سینک : 116 سانتی متر
 • عرض سینک : 52 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه