نمایش 1–24 از 49 نتیجه

نشان دادن 9 12 18 24

سینک کن گرانیتی مدل Qzl3322

2,315,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 56*83 سانتی متر
 • طول سینک : 83 سانتی متر
 • عرض سینک : 56 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل 9041S روکار

3,228,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل 8082P توکار

2,996,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 52*116 سانتی متر
 • طول سینک : 116 سانتی متر
 • عرض سینک : 52 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل 8061S توکار

3,126,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 52*116 سانتی متر
 • طول سینک : 116 سانتی متر
 • عرض سینک : 52 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل 8061P توکار

3,094,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 52*116 سانتی متر
 • طول سینک : 116 سانتی متر
 • عرض سینک : 52 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل 2078 توکار

1,504,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 50*116 سانتی متر
 • طول سینک : 116 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل 2028 توکار

1,504,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 50*116 سانتی متر
 • طول سینک : 116 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل CN88 توکار

6,360,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 45*88 سانتی متر
 • طول سینک : 88 سانتی متر
 • عرض سینک : 45 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل CN83 توکار

6,240,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 44*74 سانتی متر
 • طول سینک : 74 سانتی متر
 • عرض سینک : 44 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک گرانیتی کن مدل انزو

2,360,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 45*40 سانتی متر
 • طول سینک : 40 سانتی متر
 • عرض سینک : 45 سانتی متر
 • وضعیت لگن : یک لگنه

سینک کن مدل 9031S روکار

3,228,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 60*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل 8031S توکار

3,028,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 52*116 سانتی متر
 • طول سینک : 116 سانتی متر
 • عرض سینک : 52 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک گرانیتی کن مدل لورنزو

3,088,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 50*85 سانتی متر
 • طول سینک : 85 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک گرانیتی کن مدل انیگما

3,392,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 50*115 سانتی متر
 • طول سینک : 115 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک گرانیتی کن مدل تیتانیت

2,627,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 50*115 سانتی متر
 • طول سینک : 115 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک گرانیتی کن مدل گارنت

2,288,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 50*115 سانتی متر
 • طول سینک : 115 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل 440 توکار

1,664,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 50*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل 8041S توکار

3,028,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : ۵۰*۱۱۶ سانتی متر
 • طول سینک : ۱۱۶ سانتی متر
 • عرض سینک : ۵۰ سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل 9031 روکار

3,196,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل P 9022 روکار

2,812,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل 9032 روکار

2,812,000 تومان
 • نوع سینک : روکار
 • ابعاد سینک : 60*120 سانتی متر
 • طول سینک : 120 سانتی متر
 • عرض سینک : 60 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه

سینک کن مدل CN 74 توکار

5,824,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 50*74 سانتی متر
 • طول سینک : 74 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : یک لگنه

سینک گرانیتی کن مدل آرون

2,500,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 44*76 سانتی متر
 • طول سینک : 76 سانتی متر
 • عرض سینک : 44 سانتی متر
 • وضعیت لگن : یک لگنه

سینک گرانیتی کن تیپ توئه

3,392,000 تومان
 • نوع سینک : توکار
 • ابعاد سینک : 50*115 سانتی متر
 • طول سینک : 115 سانتی متر
 • عرض سینک : 50 سانتی متر
 • وضعیت لگن : دو لگنه