نمایش 1–24 از 59 نتیجه

نشان دادن 9 12 18 24

هود اخوان مدل H63 MF فلزی

3,283,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای – مورب
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 54 دسیبل
 • تعداد دور موتور : ۴ دور

هود اخوان مدل H28-4s

2,720,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای
 • نمای محصول : شیشه + استیل
 • سایز هود : ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 56 دسیبل
 • تعداد دور موتور : ۴ دور

هود اخوان مدل H35

2,660,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای
 • نمای محصول : شیشه + استیل
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 54 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود اخوان مدل H34

4,150,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای ومورب
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 54 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود اخوان مدل H30

2,630,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای
 • نمای محصول : شیشه + استیل
 • سایز هود : 60 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۶ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود اخوان مدل H69

5,375,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای _ مورب
 • نمای محصول : شیشه + استیل
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۶ دسیبل
 • تعداد دور موتور : ۴ دور

هود اخوان مدل H75

4,625,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای – مورب
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۶ دسیبل
 • تعداد دور موتور : ۴ دور

هود اخوان مدل H18-G

2,280,000 تومان
   
 • نوع هود : شومینه ای
 • نمای محصول : شیشه دودی و استیل
 • سایز هود : ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۶ دسیبل
 • تعداد دور موتور : ۳ دور

هود اخوان مدل H49 فلت

2,645,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای
 • نمای محصول : شیشه مشکی و استیل
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 56 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود اخوان مدل H11-G

2,420,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای
 • نمای محصول : شیشه دودی و استیل
 • سایز هود : ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۶ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود اخوان مدل H27

2,840,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای
 • نمای محصول : شیشه و استیل
 • سایز هود : ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۶ دسیبل
 • تعداد دور موتور : ۴ دور

هود اخوان مدل H43

4,430,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای - مورب
 • نمای محصول : استیل ساده
 • سایز هود : 80 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 54 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود اخوان مدل H4

2,860,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای _ فلت
 • نمای محصول : شیشه + استیل
 • سایز هود : ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۶ دسیبل
 • تعداد دور موتور : ۴ دور

هود اخوان مدل H67

3,005,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای – مورب
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 60 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۶ دسیبل
 • تعداد دور موتور : ۴ دور

هود اخوان مخفی مدل H85

2,115,000 تومان
 • نوع هود : مخفی
 • نمای محصول : فلزی سفید
 • سایز هود :  ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 54 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود اخوان مدل H83

3,382,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای - مورب
 • نمای محصول : شیشه + استیل
 • سایز هود :  ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۶ دسیبل
 • تعداد دور موتور : ۴ دور

هود اخوان مدل H55

3,520,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای - مورب
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود :  90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 56 دسیبل
 • تعداد دور موتور : ۴ دور

هود اخوان مدل H64 TL مخفی

2,300,000 تومان
 • نوع هود : مخفی
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 80 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 54 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود اخوان مدل H44

3,540,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای – مورب
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 56 دسیبل
 • تعداد دور موتور : ۴ دور

هود اخوان مدل H34

4,150,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای - مورب
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 80 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 54 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود اخوان مدل H58

4,330,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای - مورب
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 80 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 56 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود اخوان مدل H45

3,685,000 تومان
 • نوع هود : مورب
 • نمای محصول : شیشه مشکی و استیل
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 56 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود اخوان مدل H64 T مخفی

1,930,000 تومان
 • نوع هود : مخفی
 • نمای محصول : استیل ساده
 • سایز هود : 70 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 54 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود اخوان مدل H80

3,469,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای - مورب
 • نمای محصول : شیشه سفید و مشکی
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 56 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور