نمایش 1–24 از 54 نتیجه

نشان دادن 9 12 18 24

هود کن مدل لیناک مخفی

2,704,000 تومان
 • نوع هود : مخفی
 • نمای محصول : مشکی با خطوط سفید
 • سایز هود : 70 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 58 تا 63 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود کن مدل پاترا

4,968,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای _ مورب
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 80 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود کن مدل تایتان M

3,773,600 تومان
 • نوع هود : شومینه ای _ مورب
 • نمای محصول : نمای محصول شفاف – آینه ای ( لبه تقره ای _ طلایی )
 • سایز هود : ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود کن مدل 1420 استیل

3,192,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای
 • نمای محصول : استیل
 • سایز هود : 60 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود کن مدل 1420 استیل

4,064,000 تومان
 • نوع هود : مورب_شومینه ای
 • نمای محصول : استیل
 • سایز هود : ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود کن مدل 1420 مشکی

2,744,000 تومان
 • نوع هود : مورب_شومینه ای
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : ۹۰و 60 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود جزیره کن مدل 1430GI

4,808,000 تومان
 • نوع هود : جزیره
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود کن مدل 1430 استیل

4,392,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای
 • نمای محصول : استیل
 • سایز هود : ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود کن مدل 1430 استیل

3,604,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای
 • نمای محصول : استیل
 • سایز هود : 60 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود کن مدل 1430 مشکی

3,024,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 90 و 60 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود توکار کن مدل 1440 استیل

3,192,000 تومان
 • نوع هود : توکار_مخفی
 • نمای محصول : استیل
 • سایز هود : ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود توکار کن مدل 1440 استیل

2,688,000 تومان
 • نوع هود : توکار_مخفی
 • نمای محصول : استیل
 • سایز هود : 60 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود توکار 1440 مشکی

2,464,000 تومان
 • نوع هود : توکار_مخفی
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 60 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود کن مدل تاچ تیتانیوم

3,360,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 58 تا 63 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود کن مدل پارمیس

3,280,000 تومان
 • نوع هود : مورب
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 58 تا 63 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود کن آرتیما 6 مخفی

4,720,000 تومان
 • نوع هود : مخفی
 • نمای محصول : استیل
 • سایز هود : 80 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : ۳ دور

هود توکار کن 1440 مشکی

2,592,000 تومان
 • نوع هود : توکار_مخفی
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : ۹۰ سانتی متر
 • میزان صدای موتور : ۵۸ تا ۶۳ دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود کن مدل پارمیدا

3,808,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای - مورب
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 58 تا 63 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود کن مدل 1470 مشکی

3,240,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 58 تا 63 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود کن مدل پادنا

3,440,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای - مورب
 • نمای محصول : شیشه مشکی
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 58 تا 63 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود کن مدل اطلس سفید

3,064,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای - مورب
 • نمای محصول : شیشه سفید
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 58 تا 63 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود کن مدل پادنا سفید

3,520,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای - مورب
 • نمای محصول : شیشه سفید
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 58 تا 63 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 4 دور

هود کن مدل پاردیک سفید

3,984,000 تومان
 • نوع هود : شومینه ای - مورب
 • نمای محصول : شیشه سفید
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 58 تا 63 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور

هود زیرکابینتی کن 2000

1,816,000 تومان
 • نوع هود : زیر کابینتی
 • نمای محصول : استیل ساده
 • سایز هود : 90 سانتی متر
 • میزان صدای موتور : 58 تا 63 دسیبل
 • تعداد دور موتور : 3 دور